Renovering av byggnader

Denna hemsida vänder sig till dig som ska renovera byggnader och söker efter ett beslutsverktyg/ en metodik för att utvärdera olika renoveringsalternativ utifrån miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Hemsidan innehåller även en del kortfattad information om vanliga material och typiska skador. Informationen är kort, med möjlighet till fördjupning med hjälp av länkar och referenser.

Informationen är sammanställd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med finansiering från Formas.

Kunskapssammanställningen på denna webbsida är generell och ännu inte heltäckande. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar ej ansvar för hur kunskapen tillämpas för enskilda byggnader. För varje specifik byggnad och för varje byggnadsdel måste en objektspecifik utredning göras som skall visa att byggnadens konstruktioner inte löper risk att skadas.

Informationen på denna webbsida kan komma att ändras om nya fakta och erfarenheter kommer fram.

   Partners:
   Borås Stad 

   CBI 

   Chalmers tekniska högskola 

   Kanico 

   Kjellgren & Kaminsky 

   Nyköpings kommun 

   PEAB 

   Ramböll 

   SP Sveriges   Tekniska Forskningsinstitut 

   Älvstranden Utveckling AB

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se